Quên mật khẩu ?

Ví Việt: Hướng dẫn gửi tiết kiệm online và vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm.I. Gửi tiết kiệm online

  1. Hướng dẫn gửi tiết kiệm online trên Ví Việt

1.1. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Bước 1: Tại màn hình chính Quý khách chọn theo thứ tự Dịch vụ ngân hàng->Dịch vụ tiết kiệm->Gửi tiết kiệm có kỳ hạn-> Gửi cho chính mình.

Bước 2: Tại trang Gửi tiết kiệm có kỳ hạn chọn kỳ hạn cần gửi (từ 1 tuần đến 60 tháng), nhập số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu 500.000 VNĐ

Bước 3: Chọn "Đồng ý với điều khoản gửi tiết kiệm của Ngân hàng" và chọn "Tiếp tục"

Bước 4: Tại màn hình nhập mã xác thực giao dịch (nếu có)

Lưu ý:

- Quý khách có thể nhận giấy chứng nhận tiết kiệm tại quầy giao dịch

- Quý khách có thể thiết lập lại phương thức xác thực giao dịch bằng cách truy cập Cài đặt->Quản lý xác thực->Hình thức xác thực giao dịch để thiết lập lại theo ý muốn.

1.2. Truy vấn các khoản gửi tiết kiệm

Quý khách có thể truy vấn chi tiết các khoản tiền gửi tiết kiệm khi gửi tại Ví Việt, tại Internet Banking, tại Quầy giao dịch bằng cách ấn vào số tài khoản tiết kiệm.

1.3. Tất toán tiết kiệm

Bước 1: Quý khách ấn vào số tài khoản tiết kiệm để chuyển đến trang Chi tiết tất toán trước hạn.

Bước 2: Kiểm tra lại các thông tin số tiết kiệm sau đó kéo xuống và chọn Tiếp tục.

Bước 3: Tại màn hình nhập mã xác thực giao dịch (nếu có)

Lưu ý: Quý khách chỉ có thể tất toán trước hạn sổ tiết kiệm gửi tại Ví Việt

2. Hướng dẫn tất toán tài khoản tiết kiệm tại quầy giao dịch:

2.1. Địa điểm tất toán:

- Tất toán tại Phòng giao dịch/Chi nhánh bất kỳ trong hệ thống LienVietPostBank.

2.2. Quy trình tất toán:

- Bước 1: Khách hàng đến PGD/CN LienVietPostBank gần nhất, điền vào mẫu Giấy đề nghị tất toán tài khoản tiết kiệm.

- Bước 2: Giao dịch viên kiểm tra thông tin và tất toán theo quy trình tất toán Sổ tiết kiệm tại quầy

- Bước 3: Khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc được phép lựa chọn đổ tiền vào tài khoản Ví.

Lưu ý : Khách hàng được tất toán trước hạn, không được rút một phần gốc.

3. Quy trình nhận Giấy chứng nhận gửi tiết kiệm trên Ví Việt:

- Bước 1: Khách hàng yêu cầu cấp giấy chứng nhận gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch/Chi nhánh bất kỳ trong hệ thống LienVietPostBank. Xem danh sách PGD/CN LienVietPostBank tại đây

- Bước 2: PGD/CN LienVietPostBank đó thực hiện in chứng nhận và đóng dấu xác nhận cho Khách hàng.

II. Vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm

1. Hướng dẫn vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm

1.1. Mở khoản vay

Quý khách có thể cầm cố sổ tiết kiệm để mở khoản vay online. Lưu ý: Quý khách chỉ có thể cầm cố sổ tiết kiệm mở online tại Ví Việt

Bước 1: Tại màn hình chính Quý khách chọn theo thứ tự Dịch vụ ngân hàng->Vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm->Mở khoản vay.

Bước 2: Tại trang Danh sách tiền gửi tiết kiệm, chọn Tài khoản tiết kiệm muốn cầm cố và chọn Tiếp tục.

Bước 3: Tại trang Mở khoản vay chọn "Chọn đồng ý với điều khoản vay của Ngân hàng" và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Tại trang Chi tiết khoản vay, kiểm tra lại thông tin tại phần Tiền gửi tiết kiệm cầm cố, Thông tin khoản vay và chọn Tiếp tục.

Bước 5: Tại màn hình nhập mã xác thực giao dịch (nếu có)

Lưu ý: Quý khách có thể thiết lập lại phương thức xác thực giao dịch bằng cách truy cập Cài đặt->Quản lý xác thực->Hình thức xác thực giao dịch để thiết lập lại theo ý muốn.

1.2. Truy vấn khoản vay

Tại màn hình Danh sách khoản vay Quý khách có thể truy vấn các khoản vay mở tại Ví Việt bằng cách ấn vào số tài khoản vay để xem chi tiết.

1.3. Trả nợ khoản vay

1.3.1. Trả nợ khoản vay trước hạn

Bước 1: Quý khách ấn vào số tài khoản vay muốn trả nợ để chuyển sang trang Trả nợ trước hạn

Bước 2: Nhập số tiền muốn trả nợ và chọn Tiếp tục.

Bước 3: Tại trang Chi tiết trả nợ trước hạn xem lại thông tin và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Tại màn hình nhập mã xác thực giao dịch (nếu có)

Lưu ý: Quý khách chỉ cỏ thể trả nợ khoản vay mở tại Ví Việt.

1.3.2. Tất toán khoản vay

Khoản vay của Quý khách sẽ được tự động tất toán khi đến hạn, trường hợp Khách hàng có nhu cầu tất toán toàn bộ khoản vay và giải tỏa tiền gửi tiết kiệm đã cầm cố trước hạn vui lòng đến chi nhánh/Phòng giao dịch của LienVietPostBank để thực hiện.

Tải Ví Việt, truy cập https://www.viviet.vn/install-app

Tổng đài CSKH (miễn phí 24/7): 1800.6665