Quên mật khẩu ?

Ví Việt: Hướng dẫn phát hành thẻ trả trước quốc tế vô danh phi vật lý trên kênh Ví ViệtI. Giới thiệu

 1. Đặc điểm
 • Thẻ trả trước quốc tế vô danh phi vật lý trên kênh Ví Việt: Là thẻ không có thông tin về chủ thẻ phát hành trên hệ thống quản lý thẻ của LienVietPostBank.
 • Thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền đã trả trước cho LienVietPostBank.
 • Thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin trên thẻ (tên tổ chức phát hành thẻ, dải số thẻ, số CVV, thời hạn hiệu lực thẻ) và được cấp cho khách hàng qua email khách hàng đăng ký với ngân hàng.
 1. Phạm vi sử dụng thẻ
 • Thẻ được sử dụng để giao dịch thanh toán trực tuyến trên các website thương mại điện tử trong lãnh thổ Việt Nam và các website của nước ngoài, bán hàng trực tuyến trên toàn cầu thông qua các phương tiện điện tử, đặc biệt là qua máy tính, smartphone, máy tính bảng và mạng Internet.
 1. Đồng tiền sử dụng
 • Tại Việt Nam, các giao dịch Thẻ phải được thực hiện bằng VNĐ.
 • Ngoài lãnh thổ Việt nam, giao dịch thẻ quốc tế thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được tổ chức thanh toán thẻ chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch vàng lai theo quy định của pháp luật.
 • Nếu khách hàng sử dụng loại tiền khác VNĐ thì Ngân hàng sẽ tính phí chuyển đổi ngoại tệ là 3%.
 1. Phí sử dụng thẻ: Miễn phí
 2. Lãi suất: Thẻ trả trước không được hưởng lãi suất

II. Hướng dẫn sử dụng

 1. Phát hành thẻ:

Lưu ý:

- Số tiền tối thiểu nạp vào thẻ trong 1 lần đăng ký là 10.000 VNĐ.

- Số lượng thẻ tối đa được phép đăng ký đối với mỗi loại tài khoản:

+ Đối với tài khoản chưa định danh: tối đa được đăng ký 2 thẻ (bao gồm đăng ký cho chính mình & đăng ký cho bạn bè)

+ Đối với tài khoản đã định danh: tối đa được đăng ký 10 thẻ (bao gồm đăng ký cho chính mình & đăng ký cho bạn bè)

 • Đăng ký thẻ cho chính mình:

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ

Bước 2: Chọn Phát hành thẻ trả trước quốc tế

Bước 3: Tại màn hình đăng ký, chọn hình thức đăng ký “Thẻ cá nhân”. Nhập email (nếu chưa có) dùng để xác thực đăng ký, Chọn Đơn vị phát hành thẻ, Số tiền nạp và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Xem lại thông tin đăng ký và chọn Tiếp tục.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) được gửi qua tin nhắn SMS > nhấn Tiếp tục.

Bước 6: Vào email để xác thực thông tin, chọn Xác nhận.

Bước 7: Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin Thẻ về email và chuông thông báo trên App.

 • Đăng ký thẻ cho bạn bè:

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ

Bước 2: Chọn Phát hành thẻ trả trước quốc tế

Bước 3: Tại màn hình đăng ký, chọn hình thức đăng ký “Đăng ký hộ bạn bè”. Nhập Họ tên người nhận, Email người nhận dùng để xác thực, Chọn Đơn vị phát hành thẻ, Số tiền nạp và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Xem lại thông tin đăng ký và chọn Tiếp tục.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) được gửi qua tin nhắn SMS > nhấn Tiếp tục.

Bước 6: Người nhận vào email để xác thực thông tin, chọn Xác nhận.

Bước 7: Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin Thẻ về Email của người nhận thẻ.

Lưu ý: Số tiền tối thiểu nạp vào thẻ trong 1 lần đăng ký là 10,000 VNĐ.

 1. Nạp tiền vào thẻ trả trước vô danh

-     Đối với thẻ vô danh, số dư trên thẻ tại mọi thời điểm tối đa là 5 triệu VNĐ, vì vậy số tiền nạp vào thẻ không làm vượt quá số dư 5 triệu trong thẻ.

-     Thẻ có trạng thái Đang hoạt động mới cho phép nạp tiền vào thẻ.

-     Thẻ có trạng thái như Đóng, khóa, hết hạn thì không được phép thực hiện nạp tiền vào thẻ.

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ

Bước 2: Chọn Nạp tiền vào thẻ trả trước quốc tế

Bước 3: Chọn số thẻ, nhập số tiền muốn nạp sau đó chọn Nạp tiền.

Bước 4: Chọn Tiếp tục ở màn hình Xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và chọn Tiếp tục.

 1. Chuyển tiền vào thẻ trả trước

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ

Bước 2: Chọn Chuyển tiền vào thẻ trả trước quốc tế

Bước 3: Nhập số thẻ, nhấn Kiểm tra thẻ.

Bước 4: Nhập số tiền chuyển, lời nhắn và chọn Chuyển tiền.

Bước 5: Chọn Tiếp tục.

Bước 6: Nhập mã xác thực (OTP) và chọn Tiếp tục.

 1. Sao kê thẻ trả trước quốc tế

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ.

Bước 2: Chọn Sao kê thẻ trả trước quốc tế.

Bước 3: Chọn Số thẻ và chọn Tra cứu.

 1. Xem thông tin chi tiết thẻ

Khách hàng muốn xem được thông tin chi tiết của thẻ như: trạng thái, số dư, số thẻ thì yêu cầu cần phải tạo mật khẩu cài đặt (nếu đã có mật khẩu cài đặt thì có thể bỏ qua bước này)

 • Trường hợp chưa tạo mật khẩu cài đặt:

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ, chọn Tra cứu thẻ trả trước quốc tế

Bước 2: Chọn thẻ cần xem chi tiết, thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Sau khi tạo mật khẩu cài đặt, chọn Thẻ và nhập mật khẩu để xem thông tin của thẻ.

 • Trường hợp đã tạo mật khẩu cài đặt:

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ, chọn Tra cứu thẻ trả trước quốc tế

Bước 2: Chọn Thẻ và nhập mật khẩu cài đặt để xem thông tin của thẻ.

 1. Khóa/Mở khóa thẻ
 • Khóa thẻ:

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ, chọn Tra cứu thẻ trả trước quốc tế.

Bước 2: Chọn thẻ bất kỳ có trạng thái Đang hoạt động và nhập mật khẩu cài đặt.

Bước 3: Chạm vào biểu tượng Chấm tròn để khóa thẻ, sau đó chọn Đồng ý

 • Mở khóa thẻ:

Bước 1: Đăng nhập Ví Việt, chọn Dịch vụ thẻ, chọn Tra cứu thẻ trả trước quốc tế.

Bước 2: Chọn thẻ bất kỳ có trạng thái Tạm khóa thẻ và nhập mật khẩu cài đặt.

Bước 3: Chạm vào biểu tượng Chấm tròn để khóa thẻ, sau đó chọn Đồng ý.

Tổng đài CSKH (miễn phí & 24/7): 1800 6665.