Quên mật khẩu ?

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thẻ của tôi trên Ví ViệtTừ phiên bản 2.5, Ví Việt ra mắt chức năng “Thẻ của tôi” – giúp khách hàng dễ dàng quản lý các loại thẻ do LienVietPostBank phát hành (Thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ tín dụng MasterCard); xem sao kê và thanh toán thẻ tín dụng; Kích hoạt/Mở/Khóa thẻ…

Hướng dẫn Thay đổi trạng thái thẻ

Khách hàng chỉ thay đổi trạng thái khi thẻ ở trạng thái Chưa kích hoạt, Đang hoạt động và Tạm khóa.

  • Kích hoạt thẻ:

-           B1: Chọn thẻ chưa kích hoạt -> Chọn nút thay đổi trạng thái

-           B2: Nhập mã OTP -> Chọn Tiếp tục

  • Khóa thẻ:

-           B1: Chọn thẻ đang hoạt động

-           B2: Chọn nút thay đổi trạng thái

-           B3: Nhập mật khẩu đăng nhập. Hệ thống hiển thị thông báo “Tạm khóa thẻ thành công”

  • Mở khóa thẻ:

-           B1: Chọn thẻ đang tạm khóa

-           B2: Chọn nút thay đổi trạng thái

-           B3: Nhập mật khẩu đăng nhập. Hệ thống thông báo “Mở khóa thẻ thành công”

Hướng dẫn xem thông tin Thẻ trả trước phát hành trên Ví Việt

-           B1: Chọn nút (+) -> Chọn menu “Thông tin thẻ”

-           B2: Nhập mật khẩu đăng nhập

-           B3: Click để xem thông tin thẻ

Hướng dẫn Nạp tiền vào Thẻ trả trước

-           B1: Chọn thẻ phát hành trên Ví Việt

-           B2: Chọn nút (+) -> Chọn menu “Nạp tiền vào thẻ”

-           B3: Nhập số tiền -> Chọn Nạp tiền

-           B4: Kiểm tra thông tin -> Chọn Tiếp tục

Hướng dẫn Phát hành thẻ trả trước trên Ví Việt:

-           B1: Chọn nút (+) -> Chọn menu “Phát hành thẻ”

-           B2: Chọn Đăng ký -> Nhập thông tin vào form đăng ký -> Chọn Tiếp tục

-           B3: Kiểm tra thông tin -> Chọn Tiếp tục

-           B4: Vào mail đã đăng ký phát hành thẻ để xác nhận. Thẻ đăng ký thành công trên Ví Việt sẽ tự động ở trạng thái “Thẻ đang hoạt động”

Xem hướng dẫn xem sao kê, thanh toán thẻ tín dụng và đăng ký Ủy thác thanh toán thẻ tín dụng tại đây.

Tổng đài CSKH (Miễn phí 24/7): 1800 6665.