Quên mật khẩu ?

Ra mắt tính năng Hạn mức tín dụng chung cho các thẻ tín dụngLienVietPostBank ra mắt tính năng thông hạn mức giữa các thẻ tín dụng của một khách hàng thông qua sử dụng hạn mức tín dụng chung cho các thẻ. Cụ thể:

- Mọi giao dịch chi tiêu của từng Thẻ sẽ tính theo hạn mức tín dụng chung.

- Tổng dư nợ các Thẻ tín dụng của một khách hàng tại mọi thời điểm luôn nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức tín dụng chung.

- Hạn mức tín dụng chung được cấp tối đa theo chính sách Thẻ tín dụng  trong từng thời kỳ.

Tổng đài CSKH (Miễn phí 24/7): 1800 6665.