Quên mật khẩu ?

CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN THÔNG QUA TỔ HƯU TRÍ  1. Giới thiệu

Sản phẩm “Cho vay Khách hàng cá nhân thông qua Tổ hưu trí” đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đã nghỉ hưu được hưởng lương hưu và khách hàng mất sức lao động được trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Pháp luật

  1. Đối tượng

Khách hàng là người đã nghỉ hưu, được hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật hoặc người mất sức lao động được trả trợ cấp BHXH hàng tháng và là thành viên của Tổ hưu trí có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

  1. Đặc điểm

Loại tiền vay: VND

- Mức cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn, giá trị định giá TSBĐ và khả năng trả nợ của Khách hàng

- Thời hạn cho vay: Tối đa 05 năm và tuổi của Khách hàng tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 75 tuổi.

- Phương thức cho vay: vay từng lần

- Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của LienVietPostBank

- Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc cố định, lãi theo dư nợ giảm dần, Trả gốc và lãi theo dư nợ gốc ban đầu (add-on), Trả nợ gốc và lãi theo niên kim.

  1. Tiện ích

- Đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách hàng đã nghỉ hưu được hưởng lương hưu và Khách hàng mất sức lao động được trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Pháp luật

- Mức cho vay cao

- Thời hạn cho vay lên đến 5 năm

- Thủ tục vay vốn đơn giản

  1. Điều kiện vay vốn của Khách hàng

- Khách hàng có Hộ khẩu thường trú/tạm trú tại Địa bàn cho vay

-Có Quyết định hưởng chế độ hưu trí/Giấy chứng nhận hưu trí/Phiếu lĩnh lương hưu/Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương chứng minh việc Khách hàng được hưởng lương hưu và/hoặc trợ cấp BHXH theo quy định của Pháp luật

- Khách hàng Là thành viên của Tổ hưu trí vay vốn, trong đó Tổ hưu trí vay vốn: Là một tổ chức sinh hoạt của Tổ trưởng và các Cán bộ hưu trí tự nguyện thành lập vay vốn Ngân hàng.

- Các điều kiện khác theo quy định của LienVietPostbank trong từng thời kỳ

  1. Danh mục hồ sơ

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của LienVietPostBank).

- Hồ sơ pháp lý

- Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập

- Các hồ sơ khác theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

  1. Quy trình thủ tục

- Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LienVietPostBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn

- Bước 2: LienVietPostBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định

- Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân

Tổng đài CSKH (Miễn phí 24/7) 1800 57 77 58.