Quên mật khẩu ?

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều 1. Thu thập thông tin cá nhân Điều 2. Thay đổi thông tin Điều 3. Sử dụng Cookie Điều 4. Lưu trữ và bảo vệ thông tin Điều 5. Sử dụng thông tin
Mục tiêu cao nhất của Ví Việt là cung cấp một môi trường thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để: Điều 6. Chia sẻ thông tin với người khác