Quên mật khẩu ?

Giới thiệu chương trình trở thành điểm dịch vụ Ví Việt

Điểm dịch vụ Ví Việt

1. Điều kiện trở thành Điểm dịch vụ Ví Việt của Ngân hàng LienVietPostBank:

 • Điểm Dịch Vụ Ví Viêt: Là các điểm cung cấp dịch vụ của Ví Việt, có vị trí bán hàng cố định. Được ký hợp đồng hợp tác với Ví Việt để thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ của Ví Việt trực tiếp đến khách hàng.

2. Quyền lợi và lợi ích của khách hàng khi trở thành Điểm dịch vụ Ví Việt của Ngân hàng LienVietPostBank:

 • Được hưởng mọi quyền lợi của tài khoản Ví Việt thường và chính sách riêng cho Điểm dịch vụ Ví Việt.
 • Tặng tiền vào tài khoản khi trở thành Điểm dịch vụ Ví Việt mới.
 • Cung cấp cổng thanh toán an toàn, nhận tiền thanh toán trực tiếp vào tài khoản Ví từ các tài khoản Ví khách hàng.
 • Hệ thống đối soát, quản lý các giao dịch thông minh, dễ sử dụng trên môi trường Web, App.
 • Được tiếp cận và kết nối với cộng đồng khách hàng sử dụng Ví Việt lớn để giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giảm giá, tìm kiếm, tư vấn thúc đẩy việc bán hàng hóa/dịch vụ…
 • Được phát hành khuyến mại, phát hành coupon với khách hàng của Ví Việt.

3. Phí/hoa hồng khách hàng nhận được khi đồng ý làm Điểm dịch vụ Ví Việt.

 • Điểm dịch vụ Ví Việt sẽ nhận được phí hoa hồng từ các dịch vụ sau:
  • Dịch vụ Ví Việt (Thu/Chi tiền mặt tài khoản Ví Việt).
  • Áp dụng mức chiết khấu cho các dịch vụ thanh toán cao hơn so với Khách hàng thường trong từng thời kỳ.
  • Dịch vụ thu hộ/chi hộ.
  • Dịch vụ thu tiền mặt.
  • Các dịch vụ Chi tiền mặt
  • Thu nhận hồ sơ/chứng từ
  • Hoa hồng giới thiệu khách hàng.
  • Tặng thưởng theo số lượng các giao dịch đạt được.
  • Thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, truyền hình…
  • Thưởng doanh số, các chương trình thi đua hàng tháng, kỳ, quý.
  • Cung cấp cổng thanh toán an toàn, hệ thống đối soát, quản lý các giao dịch thông minh, dễ sử dụng.

(Lưu ý: Các mức phí/hoa hồng sẽ được áp dụng theo từng chương trình cụ thể tại từng thời điểm theo quy định của Ngân hàng LienVietPostBank)


Đăng ký làm Điểm dịch vụ Áp dụng cho khách hàng chưa có tài khoản Ví Việt.

Thông báo
OK