Quên mật khẩu ?

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ VIỆT

Điều 1. Quy định về tài khoản Ví Việt
1.1. Khái niệm 1.2. Các loại tài khoản 1.3. Mở tài khoản 1.4. Đóng tài khoản   Điều 2. Quy định về giao dịch trực tuyến trên Ví Việt
2.1. Giao dịch nạp tiền vào tài khoản Ví Việt
a) Phạm vi, phương thức nạp: b) Thời gian xử lý: 2.2. Giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Ví Việt
a) Phạm vi, phương thức chuyển: b) Thời gian xử lý: 2.3 Giao dịch rút tiền
a) Phạm vi, phương thức rút: b) Thời gian xử lý: 2.4. Giao dịch nạp tiền điện thoại
a) Phạm vi, phương thức nạp: b) Thời gian xử lý: 2.5. Giao dịch thanh toán hóa đơn
a) Phạm vi, phương thức thanh toán: b) Thời gian xử lý: Điều 3. Quy định về xử lý khiếu nại
3.1. Những trường hợp khiếu nại được xử lý 3.2. Các nguyên tắc xử lý khiếu nại 3.3. Các hình thức phong tỏa: Điều 4. Quy định về bảo mật
4.1. Tự đảm bảo an toàn: 4.2. Những hành vi vi phạm quy định tương tác với hệ thống: Điều 5. Quy định về trách nhiệm của các Bên
5.1. Trách nhiệm của Ví Việt: 5.2. Trách nhiệm của khách hàng: