Quên mật khẩu ?
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn cài đặt App Ví Việt trên Android và IOS

Bước 1: Chọn biểu tượng CH Play hoặc Play Store (nếu để chế độ Tiếng Anh) trên màn hình điện thoại.

Bước 2: Tại thanh công cụ tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm như sau "vi viet", "viviet" hoặc "ví việt" để tìm kiếm ứng dụng Ví Việt.

Bước 3: Chọn ứng dụng Ví Việt từ kết quả tìm kiếm và chọn Cài đặt.

Bước 4: Chọn Chấp nhận để bắt đầu tải xuống và cài đặt, sau khi tải và cài đặt xong chọn "Mở" để bắt đầu sử dụng

Bước 1: Chọn biểu tượng App Store trên màn hình điện thoại

Bước 2: Tại thanh công cụ tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm như sau "vi viet", "viviet" hoặc "ví việt" để tìm kiếm ứng dụng Ví Việt.

Bước 3: Chọn biểu tượng tải xuống như trong hình dưới để tải vài cài đặt.

Bước 4: Sau khi tải và cài đặt xong chọn "Mở" để bắt đầu sử dụng