Quên mật khẩu ?
Hướng dẫn sử dụng
Chuyển tiền

Quý khách có thể chuyển tiền đến những người đã có tài khoản Ví và những người không có tài khoản Ví qua số điện thoại.

1.1. Người chuyển tiền

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn phương thức Chuyển tiền qua Số điện thoại/Tài khoản Ví.

Bước 3: Nhập Số điện thoại hoặc số tài khoản Ví người nhận (có thể lựa chọn từ danh bạ đã lưu tại biểu tượng hình quyển sách) tiếp tục nhập Số tiền muốn chuyển và Lời nhắn rồi nhấn Chuyển tiền.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.


1.2. Người nhận tiền

- Đối với người đã có tài khoản Ví Việt: người nhận sẽ nhận được thông báo và Số tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản Ví Việt cả người nhận.

- Đối với người chưa có tài khoản Ví Việt: người nhận sẽ nhận được tin nhắn SMS hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản trong vòng 7 ngày. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người nhận sẽ lập tức nhận được tiền vào tài khoản Ví Việt.

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Tài khoản NH LienVietPostBank.

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin bao gồm: Số tài khoản LienVietPostBank người nhận, Số tiền muốn chuyển, nội dung lời nhắn rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn liên ngân hàng qua thẻ ATM.

Bước 3: Nhập Số thẻ ATM và nhấn Kiếm tra số thẻ (có thể lựa chọn từ danh bạ đã lưu tại biểu tượng hình quyển sách) tiếp tục nhập Số tiền, lời nhắn rồi nhấn Chuyển tiền.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Liên ngân hàng qua tài khoản.

Bước 3: Chọn Ngân hàng thụ hưởng, nhập Số tk người nhận tiền và nhấn Kiểm tra tài khoản (có thể lựa chọn từ danh bạ đã lưu tại biểu tượng hình quyển sách) tiếp tục nhập Số tiền, lời nhắn rồi nhấn Chuyển tiền.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận chuyển tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu Chuyển tiền tới một người, hoặc nhiều người đã có tài khoản Ví Việt để thực hiện chuyển tiền cho mình.

5.1. Gửi yêu cầu chuyển tiền tới một người

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Yêu cầu chuyển tiền từ bạn bè.

Bước 3: Nhập Số điện thoại/Email người nhận yêu cầu, nhập Số tiền, hạn cuối chuyển tiền (quá thời gian này yêu cầu sẽ bị hủy) nội dung lời nhắn rồi nhấn Gửi yêu cầu.

Bước 4: Chọn Xác nhận yêu cầu ở trang xác nhận thông tin yêu cầu chuyển tiền.

Người gửi yêu cầu có thể Hủy yêu cầu chuyển tiền bằng cách xem chi tiết giao dịch và chọn nút Hủy yêu cầu.


5.2. Gửi yêu cầu chuyển tiền tới nhiều người

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt và chọn chức năng Chuyển tiền tại menu trái.

Bước 2: Chọn Yêu cầu chuyển tiền từ bạn bè.

Bước 3: Chọn Gửi yêu cầu cho nhiều người.

Bước 4: Nhấn Chọn tệp để nhập danh sách cần yêu cầu chuyển tiền, sau đó nhập hạn cuối chuyển tiền (quá thời gian này yêu cầu sẽ bị hủy) nội dung lời nhắn rồi nhấn Gửi yêu cầu.

Bước 5: Chọn Xác nhận yêu cầu ở trang xác nhận thông tin yêu cầu chuyển tiền.

Người gửi yêu cầu có thể Hủy yêu cầu chuyển tiền bằng cách xem chi tiết giao dịch và chọn nút Hủy yêu cầu


5.3. Các bước thực hiện với người nhận yêu cầu

Bước 1: Người nhận yêu cầu Đăng nhập và xem chi tiết Yêu cầu chuyển tiền từ chuông Thông báo hoặc xem ở mục Quản lý giao dịch.

Bước 2: Tại đây người nhận yêu cầu nếu từ chối yêu cầu thì chọn nút Từ Chối. Nếu người nhận đồng ý thì chọn nút Đồng ý.

Bước 3: Người nhận chọn Nguồn tiền và nhập lời nhắn sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Tiếp tục để hoàn tất giao dịch.