Quên mật khẩu ?
Hướng dẫn sử dụng
Nạp/Rút tiền

I. Đối tượng

Tất cả Khách hàng đã liên kết tài khoản Ví Việt với tài khoản LienVietPostBank


II. Hướng dẫn

1. Nạp tiền vào tài khoản Ví từ TK Ngân hàng LienVietPostBank

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái tiếp tục chọn Nạp tiền.

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền Từ TK Ngân hàng LienVietPostBank rồi nhấn Nạp tiền.

Bước 3: Chọn tài khoản LienVietPostBank nạp tiền, nhập số tiền nạp và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.


2. Rút tiền từ Ví về TK LienVietPostBank

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, Chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái sau đó chọn Rút tiền.

Bước 2: Chọn phương thức rút tiền TK Ngân hàng LienVietPostBank rồi nhấn Rút tiền.

Bước 3: Chọn tài khoản LPB nhận tiền rút về, nhập số tiền yêu cầu rút và chọn Tiếp tục.

Bước 4: Nhấn Xác nhận ở trang xác nhận rút tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn tiếp tục để hoàn tất giao dịch.

I. Đối tượng

Tất cả Khách hàng đã liên kết Ví với tài khoản Ngân hàng nội địa.

II. Hướng dẫn

1. Nạp tiền vào tài khoản Ví

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái tiếp tục chọn Nạp tiền.

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền Thẻ ATM, Ngân hàng trong nước nhấn Nạp tiền rồi tích chọn Ngân hàng nạp tiền sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Nhập Số tiền nạp và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập thông tin tên chủ tài khoản, Số thẻ, Ngày hết hạn và nhấn Thanh toán.

Bước 6: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.


2. Rút tiền từ tài khoản Ví về tài khoản Ngân hàng nội địa.

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái, tiếp tục chọn Rút tiền.

Bước 2: Chọn phương thức rút tiền Thẻ ATM, Ngân hàng trong nước nhấn Rút tiền.

Bước 3: Chọn số tài khoản nhận và nhập số tiền yêu cầu rút, rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận rút tiền.

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Rút tiền để hoàn tất giao dịch.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập trên website Ví Việt, chọn chức năng Nạp/Rút tiền tại menu trái, tiếp tục chọn Nạp tiền.

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền Thẻ quốc tế Visa/MasterCard/JCB, nhấn Nạp tiền.

Bước 3: Nhập Số tiền nạp và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Chọn Xác nhận ở trang xác nhận nạp tiền.

Bước 5: Nhập số thẻ (gồm 16 chữ số được in trên mặt trước thẻ) số CCV/CSV (gồm 3-4 chữ số in trên mặt sau thẻ) nhập Ngày mở số thẻ (được in trên mặt trước thẻ) và chọn Pay để hoàn thành giao dịch.

Quý khách vui lòng xem bản đồ để tìm các điểm giao dịch Ví Việt gần nhất và mang giấy tờ tùy thân đến để thực hiện việc nạp/rút tiền vào Ví.