Quên mật khẩu ?
Hướng dẫn sử dụng
Thanh toán hóa đơn/Dịch vụ

Quý khách có thể thanh toán hóa đơn/dịch vụ như: Điện, nước, điện thoại cố định, truyền hình, Internet, bảo hiểm, vé tàu, vé máy bay, vé xe, khoản vay tài chính…

Bước 1: Quý khách Đăng nhập vào website Ví Việt và chọn menu Thanh toán hóa đơn.

Bước 2: Chọn dịch vụ mà Quý khách muốn thanh toán.

Bước 3: Nhập mã hóa đơn/mã khách hàng tương ứng với dịch vụ và nhấn Tra cứu hóa đơn.

Bước 4: Xem thông tin hóa đơn tra cứu và chọn Tiếp tục.

Bước 5: Xem lại thông tin và chọn Tiếp tục tại màn hình Xác nhận thanh toán.

Bước 6: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Thanh toán để hoàn tất giao dịch.