Quên mật khẩu ?

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CỔNG THANH TOÁN VÍ VIỆT

QUY TRÌNH TỔNG QUAN

 • 1Đăng ký và xác thực tài khoản Điểm chấp nhận thanh toán
 • 2Tải code mẫu và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật
 • 3Thực hiện tích hợp
 • 4Thực hiện kiểm thử theo kịch bản
 • 5Thực hiện nghiệm thu và go live hệ thống
 • 6Đối soát giao dịch

Thực hiện các bước sau để thực hiện tích hợp cổng thanh toán Ví Việt:

 • Bước 1: Đăng ký và xác thực tài khoản Điểm chấp nhận thanh toán tại đây
 • Bước 2: Tải source code mẫu và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tại đây
 • Bước 3: Thực hiện tích hợp (Tham khảo mục Tích hợp hoặc tải tài liệu tại đây)
 • Bước 4: Thực hiện kiểm thử hệ thống theo kịch bản kiểm thử
 • Bước 5: Thực hiện nghiệm thu và go live hệ thống (Tham khảo Biên bản nghiệm thu)
 • Bước 6: Đối soát giao dịch

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ:


Mô tả các bước:

 • 1 Đặt mua hàng hoá, dịch vụ:

  - Khách hàng truy cập website của đối tác để đặt mua hàng hóa, dịch vụ

  - Đối tác nhận đơn hàng điện tử của khách hàng và gửi sang cổng thanh toán Ví Việt (viPay) để tiếp tục thực hiện xử lý thanh toán. Trong bản tin gửi sang phải có đầy đủ các dữ liệu như mô tả trong mục “Dữ liệu truyền nhận”

 • 2 Nhập thông tin tài khoản và xác thực thông tin thanh toán

  - Khách hàng được chuyển qua website cổng thanh toán Ví Việt (viPay) để xác thực thông tin giao dịch thanh toán

  - Người dùng có thể quyết định thanh toán hoặc hủy giao dịch

  - Lấy các thông tin tài khoản do người mua hàng nhập trên cổng thanh toán và gửi sang hệ thống quản lý tài khoản để xác thực

 • 3 Xác thực đồng ý thanh toán/Từ chối giao dịch

  - Người dùng có thể quyết định thanh toán hoặc hủy giao dịch

  - Lấy các thông tin tài khoản do người mua hàng nhập trên cổng thanh toán và gửi sang hệ thống quản lý tài khoản để xác thực

 • 4 Xác thực khách hàng và kiểm tra tính hợp lệ giao dịch

  - Xác thực tài khoản

  - Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và giao dịch: trạng thái tài khoản, hạn mức giao dịch, số dư khả dụng, …đủ điều kiện thanh toán

  - Nếu giao dịch không đủ điều kiện thanh toán thì chuyển sang bước 6 để thông báo từ chối giao dịch cho khách hàng

  - Xác thực giao dịch bằng cơ chế OTP

  - Nếu giao dịch đủ điều kiện thanh toán thì chuyển sang bước hạch toán

 • 5 Hạch toán ghi nợ tài khoản người mua, ghi có tài khoản tạm thu đối tác

  - Hạch toán ghi nợ tài khoản người mua

  - Hạch toán ghi có tài khoản của đối tác (tạm thu hoặc chuyên thu)

 • 6 Thông báo kết quả trên cổng thanh toán và chuyển kết quả về cho đối tác

  - Hiển thị kết quả giao dịch thành công/thất bại trên cổng thanh toán viPay

  - Trả về kết quả cho Trình duyệt/Thiết bị di động của đối tác

  - Tự động chuyển hướng sang trang của đối tác

 • 7 Trình duyệt/Thiết bị di động của đối tác thông báo kết quả cho người dùng

  - Nhận kết quả từ cổng thanh toán viPay, hiển thị kết quả thanh toán thành công/thất bại trên Trình duyệt/Thiết bị di động của đối tác

  - Cung cấp hàng hóa cho người mua nếu giao dịch thanh toán thành công