Quên mật khẩu ?

Lãi suất tiết kiệm VNĐ

Lãi suất(VNĐ) LienVietPostBank ngày: 22-09-2019

Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Trả trước Hàng tháng Hàng quý Cuối kỳ
0.30
01 tuần 1.00
02 tuần 1.00
03 tuần 1.00
01 tháng 4.97 5.00
02 tháng 4.95 4.99 5.00
03 tháng 5.03 5.08 5.10
04 tháng 5.20 5.27 5.30
05 tháng 5.18 5.25 5.30
06 tháng 5.91 6.02 6.05 6.10
07 tháng 5.89 6.01 6.10
08 tháng 5.86 5.99 6.10
09 tháng 5.92 6.08 6.11 6.20
10 tháng 5.98 6.16 6.30
11 tháng 5.95 6.14 6.30
12 tháng 6.45 6.69 6.73 6.90
13 tháng 6.50 6.77 7.00
15 tháng 6.52 6.82 6.86 7.10
16 tháng 6.48 6.80 7.10
18 tháng 6.49 6.86 6.90 7.20
24 tháng 6.37 6.83 6.87 7.30
25 tháng 6.41 6.90 7.40
36 tháng 6.05 6.70 6.74 7.40
48 tháng 6.06 6.96 7.00 8.00
60 tháng 5.71 6.75 6.79 8.00

Ghi chú: Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất Không kỳ hạn(KKH) tại thời điểm rút.