Quên mật khẩu ?

Ngày không tiền mặt cùng thẻ LienVietPostBank NAPAS

00:00:00 12/06/2020


1. Tên Chương trình: “Ngày không tiền mặt cùng thẻ NAPAS”

2. Thời gian áp dụng: từ 0:00:00 ngày 16/6/2020 đến 23:59:59 ngày 30/6/2020.

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng là chủ thẻ chip nội địa NAPAS (contact và contactless) do LienVietPostBank phát hành.

4. Phạm vi áp dụng: Tại các đơn vị chấp nhận thanh toán có hệ thống POS đã triển khai chấp nhận thẻ chip nội địa có kết nối tới NAPAS.

5. Nội dung ưu đãi:

a) Ưu đãi riêng cho KH của LienVietPostBank:

i. Giải Tuần lễ vàng:

- Tặng 200.000 đồng vào tài khoản thẻ cho 25 KH giao dịch thành công bằng thẻ chip nội địa NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng sớm nhất trong khung giờ từ 9h00 đến 23h00 của tuần lễ vàng (5 ngày từ 16/6 đến 20/6/2020). 

- Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:

 • Chủ thẻ chip nội địa NAPAS do LienVietPostBank phát hành, thanh toán thành công qua POS sớm nhất (tính trên 01 số thẻ) ghi nhận qua hệ thống của ngân hàng trong khung giờ từ 9h00 đến 23h00 của tuần lễ vàng (5 ngày, từ 16/6 đến 20/6/2020).
 • Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận thưởng 01 (một) giải Tuần lễ vàng. 
 • Đối với các chủ thẻ có cùng thời gian giao dịch, tặng thưởng cho khách hàng đạt giá trị thanh toán giao dịch cao hơn

ii.     Giải Lộc Vàng:

-       Tặng 01 chỉ vàng SJC 9999 cho 01 khách hàng có tổng giá trị giao dịch bằng thẻ chip nội địa thành công cao nhất của mỗi ngân hàng trong thời gian áp dụng từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

-         Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:

 • Chủ thẻ chip nội địa do LienVietPostBank phát hành, thanh toán thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất ghi nhận qua hệ thống của mỗi ngân hàng trong thời gian từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
 • Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải Lộc Vàng. 
 • Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho khách hàng có thời gian giao dịch sớm hơn.
 • Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và Giải Lộc Vàng, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.

b) Ưu đãi chung của NAPAS

i. Giải Phú Quý:

- Tặng 03 chỉ vàng SJC 9999 cho 05 khách hàng (căn cứ trên 1 số thẻ chip NAPAS) có tổng giá trị giao dịch thành công cao nhất trong số tất cả các khách hàng của các ngân hàng tham gia trong thời gian áp dụng từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

- Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:

 • Chủ thẻ chip nội địa NAPAS thanh toán thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất trong số tất cả các khách hàng của các ngân hàng tham gia Chương trình tính từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
 • Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải Phú Quý. 
 • Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho khách hàng có thời gian giao dịch sớm hơn.
 • Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và Giải Phú Quý, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.
 • Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Lộc Vàng và Giải Phú Quý, thì chỉ nhận được giải cao nhất là giải Phú Quý. Giải Lộc Vàng sẽ trao cho khách hàng có giá trị giao dịch cao liền kề tiếp theo của Ngân hàng.

Tổng đài CSKH (Miễn phí 24/7): 1800 6665